Jacques R. Gesret : asthma, alergieën, eczema, psoriasis fysiologie van een ziekte

De Methode Gesret

Jacques Gesret

En zo, aan het eind van 1984, toen ik het mechanisme ontdekte dat aan de basis lag van deze pathologie, nestelde ik mij in Bayonne. Sindsdien heb ik verschillende duizenden astmatici succesvol behandeld, waarbij ik elke dag nog mijn methode kon verbeteren. Ik schrijf regelmatig mijn vaststellingen neer en deponeer die dan ook in de Nationale Bibliotheek in Parijs.I

Jacques R Gesret

Jacques R. Gesret, 29 Okober 1941

Fundamentele research van de ziekten van het immuunsysteem 
Honoris Causa van de Academie voor Osteopathie Montreal
Werken beschikbaar in de bibliotheek van de Nationale Academie
voor Geneeskunde in Parijs, en de bibliotheek van Bordeaux

FranckFranck

In memoriam van mijn zoon Franck (1964-1974),
astma slachtoffer op zijn tiende verjaardag

Op 15 Juli 1974, sterft mijn zoon Franck op zijn tiende verjaardag Hij leed aan een ernstige astma crisis. Een overdosis van de astma medicatie theophyline, door toedoen van een fout van de apotheker (hij gaf ons suppositoires voor volwassenen in plaats van een dosis voor kinderen), veroorzaakte zijn dood. 
De volgende pagina's beschrijven de barriières en weerstand die ik van het medisch establishment heb ondervonden tijdens mijn vastberadenheid om andere astma lijders te helpen via fysische therapie in plaats van met medicatie.
Indien uw tijd beperkt is, laat mij dan kort recapituleren wat er gebeurd is.

Voorafgaandelijke informatie

In 1984, waren mijn research files indrukwekkend, maar in mijn pogingen om deze te publiceren werd ik telkens tegengehouden door het medisch establishment. Dit was in tegenstrijd met mijn vele research en met de de grote successen die ik kende, tesamen met medewerking van individuele dokters. Verder beschouw ik het werk dat ik heb verricht eerder als een echte klinische ontdekking dan als een techniek die wordt gecatalogeerd onder de noemer van "alternatieve geneeskunst".
En toen kwam het internet. De eerste versie van deze site kwam er omdat ik gezworen had van een weg te vinden om mensen met astma problemen een betere gezondheid te bieden. Ik besloot om de middelen te vinden om:
in Frankrijk een therapie te voorzien voor astma lijders;
mensen locaal en globaal - vooral in de derdewereld landen - te leren hoe je met fysische therapie astma klachten kan aanpakken; en
klinieken te bouwen in sommige van deze landen.
Tot op zekere hoogte werd mijn droom werkelijkheid in 1999.

Op een dag ontdekte een zekere Francisco, Mexicaan, deze site, en vroeg mijn hulp voor zijn astmatische zoon. Het resultaat was dat ik in oktober 1999 naar Mexico vloog en naar het dorpje Huixquilcan werd gebracht. Een week later, na veel studie en werken onder mijn supervisie, waren zeven plaatselijke therapeuten in staat om 45 locale astma lijders te helpen, inclusief de zeven jaar oude Panchito.
Vandaag de dag moet Panchito nog steeds niet vechten om te ademen. Mede dankzij de steun van veel mensen die door deze site werden bijeengebracht, zie ik een brug lopen van Franck's dood naar het verder leven van Panchito. Nu, begin 2000 wordt ik 59 jaar, maar ben ik bereid van alles te geven om mijn dromen waar te maken. Op een mooie dag zal ik in staat zijn om te zeggen dat mijn zoon niet voor niets is gestorven.

Op de Mexico pagina staat een fotoverslag van mijn eerste Mexicaanse avontuur, en zie je een gedeeltelijke lijst van diegenen die deze multiculturele overbrugging gerealiseerd hebben. Kijk daarvoor ook eens naar de Thanks pagina.
De medische literatuur verwijst constant naar fouten in medicatie - zoals die zijn voorgevallen in de zaak van mijn zoon - als hoofdoorzaak van sterfgevallen bij astmatische kinderen. Hoewel, na 11 jaar van dikwijls vernederende wettelijke procedures, was ik niet in staat van klacht neer te leggen tegen de verantwoordelijke apotheker. In feite was ik condamné aux dépens, een Franse uitdrukking wat wil zeggen dat ik veroordeeld was om mijn tegenstander alle opgelopen kosten van het proces terug te betalen.

De veroordeling was tegen mij omdat de rechter aan de expert vroeg: " Kan het medicijn de doodsoorzaak geweest zijn ?", waarbij de expert antwoordde: "Ja het zou de doodsoorzaak kunnen geweest zijn". Het probleem hierbij was het woord "zou", wat ruimte liet voor enige twijfel. Toen ik hem later hierover interpelleerde, antwoordde hij: "Wel, als de rechter had gevraagd: was het medicijn de doodsoorzaak ?, dan zouden wij geantwoord hebben: "Ja, het was de doodsoorzaak !". 

Alles leek er op dat deze experten voordeel haalden uit de subtiliteiten van één woord in een zin, om alzo te vermijden verantwoordelijk geacht te worden voor de veroordeling van één van hun collega's tot uitbetaling van 35.000 FF als schadevergoeding, zoals gecodeerd in Franse civiele wetteksten. Vergeet dus niet dat zij aldus effectief spotten met met alle bevindingen betreffende astma en medicamenteuze overdosis in de ganse medische literatuur !

De dokter die deze medicijnen voorschreef wist nog niet eens dat er géén lichtere dosis voor kinderen meer gemaakt werd. Zowel de dokter als de apotheker moesten weten dat sinds 1972, twee jaar voor de dood van Franck, dit medicament verboden was voor kinderen, juist door al de gevaren die eraan verbonden waren.

De houding van de dokter in deze zaak was armzalig. Hij gaf valse verklaringen, zelfs zo erg dat ze werden verworpen door de experts. Ik maakte web pagina's om deze té gekke comedie in alle details te rapporteren, maar omwille van het fatsoen zag ik af van publicatie. Nog te véél herinneringen bloeden in mij. 

Aan de andere kant, wanneer ik erom gevraagd wordt, kan ik gemakkelijk alle details over deze zaak bezorgen.
de vooringenomenheid van de medische gemeenschap
de houding van het rechtssysteem
hed verraad van mijn advocaat die mij werd toegewezen door het departement van justitie
de farmaceutische handelsvereniging die alle bewijzen had
Hoedanook, ik geloof dat het zinloos is om te dwalen in het verleden. Nu telt enkel de toekomst nog !

Mijn research sinds 1984, mijn investeringen en deze internet site werden gefinancierd door mijn eigen werk. Dit garandeert totale onafhankelijkheid van eender welke commerciële of rechtspersoonlijke eenheid.
Ik ondervond moeilijkheden met de heersende medische autoriteiten, eerder dan met individuele dokters, met wie ik het echt fijn vind om samen te werken. Ik sta open voor medische contacten in alle domeinen en ben bereid mijn werk te verdedigen en de accuraatheid ervan te bewijzen omdat ik het beschouw als een klinische ontdekking en niet als een vorm van alternatieve geneeskunde.
Onderwerp

Originele studie van de oorsprong van viscerale of cutane pathologieën: allergie, astma, eczema en psoriasis.

De structuur die de functie beheerst is de oorsprong en de oorzaak van deze effecten !

Deze theorie is het startpunt van het werk dat begin in 1984 en is gericht naar de observatie van structurele abnormaliteiten, dewelke het ondewerp zijn van deze studie. Zij vertonen allemaal gemeenschappelijke fysische kenmerken, en bestaande verschillen van de norm of ideaal.
Door het vervangen van compleet traditionele concepten, scheen er nieuw licht op de oorsprong van deze invaliderende ziekten en op de eenvoudige technische middelen om dit te genezen via manipulaties van de oorzakelijke structuren. Bijvoorbeeld: als de gehoorsfunctie verminderd is, dan zal de onderzoeker de structuur van het oor nakijken omdat de oorzaak meestal daar kan gevonden worden. Deze veronderstelling is algemeen aanvaard in de traditionele geneeskunde.

Waarom is deze veronderstelling dan nooit gebruikt in de gevallne van respiratoire pathologie ?

Typisch, het medisch establishment was al tevreden met een functioneel onderzoek alleen, zonder verdere stappen te zetten naar het onderzoek van de fysische structuur van de patiënt! Met andere woorden, dokters houden zich enkel bezig met de effecten of symptomen, en niet met de oorsprong van een ziekte.

Voor een pop-up venster om de genoemde gebieden te bekijken, en een definitie van de medische termen te lezen, klik dan HIER of op elk van onderstaande onderijnde woorden.

Hoewel, analyse van de borstkas structuur, dewelke ontegensprekelijk de ademhalingsfunctie controleert, toont aan dat astmatici constant lijden aan specifieke systeem-abnormaliteiten: een hemithorax vertoont een tekort aan beweging, te wijten aan het feit dat het, in vergelijking met de andere zijde, in een achterwaartse richting gefixeerd staat. Deze hemithorax vertoont steeds een reeks van chondrocostale subluxaties (gedeeltelijke blokkages) van de eerste drie ribben (aan de rechter kant in meer dan 90% van de gevallen, aan de linker kant of aan beide kanten in 10% van de gevallen). Eenvoudig gesteld: door het feit dat er enkele ribben niet op hun plaats zitten, wordt ademhalen véél te oppervlakkig.
Men heeft gevonden dat ritmisch drukken ter hoogte van deze chondrocostale subluxaties van de tweede en derde rib binnen enkele seconden. een astma aanval kan uitlokken bij personen die deze abnormaliteit vertonen. Echter, mijn studies brachten ook aan het licht dat er een ander punt bestaat dat, wanneer het gestimuleerd wordt, een eind aan de astma aanval maakt na enkel een paar maal ademen. Deze efficiëntie is opmerkelijk, en het kost niets!

Site Organisatie

Er zijn twee onderverdelingen met artikels die verschenen zijn in verschillende andere publicaties, één voor medici en één voor het grote publiek. Ook ingesloten vindt men een verklaring waarom men recent een stijging van het astmapercentage bij kinderen waarneemt. 
Een ander hoofdstuk gaat over de moeilijkheden die ik sinds 1985 heb ondervonden bij mijn pogingen om mijn werk kenbaar te maken. Ontelbare stappen heb ik ondernomen bij politieke leiders, ministers van volksgezondheid, eerste ministers, gezondheidsspecialisten, tijdschriften, kranten, verenigingen, enz... Wat een houding zij hadden!
Mijn ontdekkingen, die het mogelijk maken om astma patiënten te genezen met enkel maar 3 tot 4 uur fysische therapie, en wat in de capaciteit ligt van véél professionelen, lijken hen maar weinig te boeien.
Bij al deze inspanningen heb ik maar één simpel ding gevraagd: om mijn werk te mogen verdedigen voor een wetenschappelijke commissie bestaande uit longspecialisten, allergologen, dermatologen, en specialisten in neurofysiologie.

Deze vraag is mij al veertien jaar geweigerd!

Moeilijkheden

Ik hou niet van disputen, ik verkies liever van mijn werk op een rustige en professionele manier te presenteren. Het is per slot van rekening waardig om er ijverig wat aandacht aan te schenken.
Hoewel, als ik terugkijk naar al de stappen die ik heb ondernomen sinds 1985, heb ik beslist om nooit meer om de welwillende aandacht van iemand te verzoeken. Dit fantastisch middel van informatieverspreiding, het internet, biedt vrijheid van ingesteldheid van de voornaamste media stromingen, die gweigerd hebben van ook maar één zin te publiceren over mijn werk in relatie met astma. Nu ben ik vrij om informatie te verstrekken zonder tegenwerking, eenvoudig door dat deel van mijn werk te publiceren waarmee ik de volgende groepen hoop te bereiken: .
onderzoekers,
gezondheidswerkers, en
patiënten die zichzelf kunnen herkennen in mijn beschrijvingen.
En misschien zal ik alzo de aandacht kunnen trekken van mensen die mee willen investeren in mijn project:
De oprichting van een gespecialiseerd centrum dat een midddel ontdekt om deze ziektes te genezen!

Kunnen wij niet zeggen dat:
alle gerealiseerde projecten aanvankelijk werden gedroomd ?