Jacques R. Gesret : opfrissingen over embryoligie

Embryologie: vorming van de bladen

Om de volgende pagina beter te begrijpen lijkt een korte opfrissing over embryologie zinvol.
Kort na de bevruchting wordt de "morula" gevormd en ontwikkelt zich via celdeling snel verder naar de "blastula". Tijdens de derde fase die "gastrula" wordt genoemd, worden er ruwweg drie bladen gevormd.

Ectoblast

Bedekt de ganse oppervlakte, vergroot gestaag (ectoderm) en invagineert gedeeltelijk om een vierde blad te vormen (neuroblast) van waaruit de hersenen en het zenuwsysteem zich ontwikkelen.
Het vormt de huid met het dermoskelet van het laterale epiblastische blad en vormt het mesoencephalisch systeem vanuit het mediale neuroblastische blad.

Chordo-mesoblast

Gaat ook diep binnenin en functioneert als een link met het ectoderm. Gesitueerd tussen de laterale en mediale bladen, zal het het segmentale netwerk van de wervelkolom vormen, vanaf de sella turcica tot het onderste kiem.Mesoblast

Zal de verschillende soorten bindweefsel vormen (pezen, aponeurosis, bursae, membranen, peesbladen, vetweefsels, beenderweefsel, kraakbeenweefsel). 
Het zal ook het volgende maken: 

 • hart en vaatspieren
 • niet-gestreepte spieren
 • bloed- en lymfatisch endothelium
 • bloed cel strains
 • reticulo-endotheliaal weefsel 
 • urogenitaal excretorisch systeem
 • gonaden
 • al het weefsel dat de darmen bekleedt


Endoblast

Het is individueel verchillend op een dieper niveau. Deze bladen vormen de schoot van waaruit de vorming ontstaat van een groep organen en weefsels. Het zal de meeste endocriene klieren vormen zoals: voorste pijnappelklier, thymus, thyroid, parathyroid, pancreas, klieren voor de darmen, spijsvertering en ademhalingsorganen. 

Ganglion kam

Dit zal samengesteld zijn, in de mesoblastische ruimte, uit het ectoblast, aan elke kant van de neurale buis en in de ganse lengte van het notochord, als metamere banden om de matrix te vormen van het sympatische - parasympatische zenuwsysteem.
Vanuit deze ganglion kam zal het volgende samengesteld worden: 

 • craniale en spinale rachideale ganglia
 • sympathische ganglia en paraganglia
 • parasympathische paraganglionnaire ketting
 • pijnappelklier
 • tympanisch paraganglion (Jacobson's nerve)
 • glomus caroticus
 • abdominaal ganglion van Zukerkandel
 • coccygeaal paraganglion van Luschka
 • medullo-adrenaal

Sympathisch systeem

Vanuit ectoblastische oorsprong, loopt het door ganglionnaire relais, en dringt in al de weefsels, met daarbij al zijn axonen uitzendend in elke cel. Daardoor krijgt het controle over gans het lichaam.

Centraal zenuw systeem

Alles wat te maken heeft met het sensorisch motoriek systeem is gerelateerd aan de thalamus via de pons en de medulla.
Alles wat te maken heeft met grote neurohormonale drives, gaat via het sympatische systeem met zijn secundaire relais, zoals bv. de plexus en de laterovertebrale kettingen. Komende van de pijnappelklier ontvangen ze vezels van de thalamus via de hypothalamus.
De supervisie en de modulatie van deze organisatie wordt voorzien door het parasympatisch systeem en zijn ganglia.
Het medullo-adrenaal syteem, werkend als een echt interventie station, heeft een specifieke stabiliserende rol van het ganse proces. Het is gelinkt met de plexus solaris via de N. Splanchnicus Zie diagram van D. Senn ->

Samenvatting

De endocriene klieren, algemeen beschouwd, zijn afkomstig van het endoblast. Het anabole metabolisme, dewelke de ganse structurele harmonie van het lichaam reguleert, alsook de bijnierschors, zijn afkomstig van het mesoblast. 
Onze vijf zintuigen, de hersenen, het ganse nerveuze systeem (inclusief de achterste lob van de pijnappelklier) en het medullo-adrenaal systeem worden gevormd vanuit het ectoblast, en vervolgens vanuit het neuroblast.
Het endoblast wordt belast met de assimilatie van voedingsmaterialen: 

 • vertering, ademhaling, discriminatie van nutteloze bestanddelen.

Het mesoblast houdt zich bezig met het metabolisme: 

 • cel ademhaling, irrigatie van het bloed, stockage van reserves, pH controle. 

Het dynamisme hangt af van het ectoblast: 

 • mediaal: centraal systeem (neuroblastisch), cerebrospinaal systeem
 • lateraal: de huid, gelinkt aan het centraal systeem via de vagosympaticus.

Het plaatsen van de afval hangt af van de drie bladen: de darmen en de longen hangen af van het endoblast, het urogenitaal systeem van het mesoblast, de huid (transpiratie) van het ectoblast.

Heel dit extraordinair systeem is verantwoordelijk voor het dynamisch systeem van het lichaam. 

Kommentaar

Op huidniveau, t.t.z. het ectoblast, zijn de 361 acupunctuurpunten geprojecteerd; ze zijn verdeeld en georganiseerd langs twee extraordinaire vaten en 12 meridianen alsook als de 36 punten benoemd als buiten-meridianen.
Daardoor verkrijgen wij 397 traditionele gecodeerde punten.
Sommige van hen zijn bruikbaar voor de analgetische behandeling van locale pijnen, anderen voor de behandeling van functionele viscerale problemen, met, samen met enkele van hen, een bijdrage tot de behandeling van gedrags- of centraal-systeem problemen. 
Ik analyseerde dit extraordinair systeem in een uitgebreide research, gepubliceerd in "Acupunctuur en osteopathie: neurofysiologische waarheid".