De methode Gesret : huidproblemen

De mechanismen zijn identiek. Het gaat om foutieve articulaire informatie, verkeerdelijk ontvangen in het centraal systeem en komende van cutane metamere zones. Het verdedigingsantwoord zal gelocaliseerd zijn in deze zones, onder de vorm van eczema of psoriasis.

Het verschil tussen eczema en psoriasis

Alle mensen die lijden aan eczema hebben een bekkenpsoitie die rechts lager is, en steunen steeds op het rechter been (echt of vals kort been), ook de rechter eerste rib is steeds geposterioriseerd en gesubluxeerd. Alle mensen die lijden aan psoriasis hebben een lager bekken aan de linker kant en steunen steeds op het linker been (echt of vals kort been). Met betrekking tot het eerste thoracale segment, vinden we articulaire restricties in nauw verband met de metamere gebieden waar de laesies zijn, maar een element maakt gans het verschil: 

 • de lever is betrokken bij eczema, door de richting van de rotatie van D9
 • de pancreas is betrokken bij psoriasis, door de tegengestelde richting van rotatie van D9

Er bestaat een link tussen eczema en psoriasis, door het feit dat een bepaalde vorm van eczema psoriasiforme is, en een bepaalde vorm van psoriasis eczematoid kan zijn.

In het begin Na 6 weken + 4 maanden
[Coude] [Coude] [coude]
[coude] [coude] [coude]
[main] [main] [main]
[main] [main] [main]
[pied]   [pied]
     
[total mini] [total 2 mini] [total 3 mini]
Na 6 maanden, a normal skin came back (stains half notes)
[pso][pso] [pso][pso] Go[pso]
Voor behandeling
To notice: 
- the lowering of the pelvis, of the left side; what is in any case a constant of psoriasis 
- the perfect metameric disposition of thigh plates, on the zone corresponding to fibers nervous cutaneous exits of the 3th lumbar vertebra.
Na 2 zittingen
To notice : 
- the pelvis recovered its level 
- the axis of the body is baffled (because of the old muscular tensions of compensation of the short leg, but is going to go in the order to the thread of weeks)
- that lesions are less " to quick " that on the previous photos (the improvement is owed to the ointment to basis of plants of which I gave the formula).
Na 3 zittingen
To notice: 
- the pelvis recovered its level 
- the axis of the body failed himself 
- that lesions are again less "irritated" that on the previous photos (the improvement is also owed to the ointment to basis of plants of which I gave the formula).

Wat laat mij toe deze beweringen te maken

Het ontdekken van reflex punten, identisch aan hun principe van het punt van Mac Burney wat enkel aanwezig is bij een viscerale pathologie. Aldus maken zij het mogelijk om via reflxwegen de aanwezigheid van een viscerale functionele anomalie te ontdekken (lever, milt, pancreas, blaas, enz.."Astma" fundamenteel onderzoek en "acupunctuur en osteopathie" ).

Kan er iemand deze vragen beantwoorden: 

 • Hoe komt het dat het punt vna Mac Burney nog regelmatig aanwezig is, ook al is de appendix reeds lang weggenomen ?
 • Waarom vindt men soms een identiek punt aan de tegenovergestelde zijde ?
 • Wat hebben ze te betekenen in deze gevallen ?

Wat maakt astma en eczema afwisselend

Foutieve dominante informatie zoals een akkoord in de muziek. De overeenstemming kan variëren afhankelijk van omstandigheden dewelke ik hier nu niet zal beschrijven, maar de projectie van dominante informatie kan variëren tussen de huid en een intern orgaan. Dit feit is welbekend, als we naar astma kijken, komt er dikwijls ook eczema naar de voorgrond en vice versa.

We weten dat de akkoorden dominant zijn, maar er bestaat ook zoiets als mineure akkoorden,: het lichaam antwoordt in prioriteit altijd op de eerste. Als een patiënt in staat is om dit te maskeren, dan zal in plaats hiervan het tweede akkoord naar buiten komen en in de plaats dominant worden.
Zoeken naar een reactie is niet de oorzaak genezen !
Symptomen verwijderen verhuist enkel het probleem naar een andere plaats omdat:
het lichaam vervaardigt enkel wat het nodig heeft of waarvan het denkt nuttig te zijn om het "Ego" te laten overleven.

Bepaalde actuele werken (psychoneuroimmunodermatologie) helpen om de mechanismen van de immuniserende pathologie te begrijpen. Het mist enkel het concept van "endogene stress" om te begrijpen waarom een pathologie zal ontwikkelen met een voorspelling voor bepaalde metamere of viscerale gebieden (target orgaan).

Een eeuw van onderzoek naar de oorzaken van allergieën en astma, enkel maar om te concluderen, dat het......een "milieu" ziekte is (kom nou) of dat het een "permanente ilnflammatoire staat van de long is."

Hoe kan een inflammatie ooit de oorzaak zijn ? 

Laat ons een beetje logica gebruiken: men weet dat inflammatie een reactie is op een oorzaak....maar, sinds het gebruikelijke behandelsysteem van astma leidt naar de consumptie van producten, is het inderdaad nodig om de corticoïde therapie te rechtvaardigen....samen met alle andere producten ! 

 • Ongelimiteerde medische advertenties
 • Honderden publicaties die de veschillende producten loven
 • Valse verenigingen gedekt onder een wet van 1901, dewelke merendeels tot doel hebben van het grootste patiëntenaantal te collecteren.
 • Uitbuiten van de angsten van mensen door publicatie van boeken waarin de mijten rood worden gekleurd om ze nog angstaanjagender te maken.
 • Interactieve CD-ROMs voor kinderen, waarin zij expert "ventilo" kunnen oproepen die hen op elk moment kan "helpen". (en raad eens waarom ? zoek en vind uit wie dit publiceert en financiert).
 • Dit is Dyspnéland !

Wanneer zullen wij cartoons te zien krijgen waarin de astmatische tweety [Titi] zijn ventoline zal inhaleren om alzo meer adem te kunnen halen om Sylvester te vangen [gros minet] ?

Van theorie naar de praktijk

Een therapeutische methode is reeds gedurende meer dan 10 jaar klaar, en de resultaten zijn reëel: meer dan 90% genezing (+5 jaar zonder hervallen).

Om bijvoorbeeld astma te behandelen heeft men gemiddeldmaar 3 uur werk nodig. Deze techniek ligt binnen het bereik van eender welk practicus in manuele therapieën (dokter, manueel therapeut, osteopaat, chiropracter). Een eenvoudige, supplementaire training van 3 dagen is nodig voor hen om mijn therapeutische methode correct in de praktijk om te zetten.

Deze structurele geneeskunst respecteert de levensregels, inderdaad, het principe is zéér eenvoudig (maar niet simplistisch): een mens zijn balans en originele aanpassing teruggeven zoals de natuur het oorspronkelijk gemaakt heeft.

Niets meer !

Aldus moeten wij beschikken over: 

 • Een goede balans van het bekken , d.w.z. van zijn grondvesten
 • Een correcte lichaamsas, d.w.z. verwijderen van spanningen die het subject ertoe brengen om als aanpassing een scoliiotische houding te krijgen (of andere...)
 • Patiënt een perfecte thoracale mobiliteit teruggeven zodanig dat de ademhalingsfunctie ook kan hersteld worden
 • De patiënt een natuurlijke cervicale mobiliteit teruggeven zodat er géén compressie van het O.A.A. complex meer is, een favoriete plaats aan de oorsprong van héél véél problemen

In één zin

Het teruggeven aan de patiënt van zijn/haar natuurlijke lichaamsassen.