Jacques R Gesret : Het osteopatisch evangelie
"De behandeling van asthma volgens Still"

Inleiding

In het verleden werd ik geregeld verveeld door verschillende beschuldigingen als "hij heeft ons werk gestolen" en "Still heeft astma perfect gedefinieerd". Men stuurde mij tekeningen van de befaamde "arterial rule" zonder dat mijn aanvallers er een exacte neurofysiologische verklaring kon aan vastkoppelen. Daarom heb ik besloten om de puntjes op de i te zetten met het publiceren van de teksten die hij heeft geschreven over de arteriële wet en de behandeling van astma. Dit schrijven heeft niet tot doel om noch de persoon Still, noch zijn werken in vraag te stellen maar om ze onder de aandacht te brengen van bepaalde osteopaten zodat ze eindelijk zouden zwijgen.

Laten we eens kijken naar de teksten over astma, geschreven door A.T. Still: (Teksten die me werden bezorgd door Jean Louis Boutin osteopathie-france.net)

Astma
Source : A. T. STILL, Ostéopathie Recherche et pratique, Sully 2001. Traduction Pierre Tricot. Pp. 112-114.[112]

DEFINITIE: chronische ziekte, gekenmerkt door een groot ademhalingsprobleem, met intervallen optredend, vergezeld van een piepende ademhaling, geeft de impressie van een constrictie in de borstkas, en soms met hoesten en expectoraties. Ze is frequent erfelijk. In sommige gevallen is de ademhaling infantiel tijdens de crisis. In de spasmodische vorm is de ruisende ademhaling erg zwak of afwezig, en in elke vorm geeft de percussie een helder geluid. De ziekte bestaat in het algemeen uit een spastische constrictie van de kleine bronchiale takjes (Dunglison).

ETIOLOGIE: sommige personen leiden aan wat we allen kennen en wat de artsen astma noemen. We kennen het geruis en de ademhalingsmoeilijkheden die karakteristiek zijn voor astmalijders. Alle auteurs zijn het er over eens dat ze zeer weinig weten over de oorzaak of de behandeling van deze penibele situatie. Artsen sturen hun patiënten naar de bergen, met de raad van bepaalde kruiden te roken of bepaalde drugs in te nemen. Sommigen beweren dat astma erfelijk is. Hier eindigt de geschiedenis. [113] Ik wil aan de student in de osteopathie het voordeel en het resultaat van mijn observatie en behandelsucces van astmapatiënten - of ze nu jong of oud zijn - delen. Ik heb erover nagedacht dat er een mechanische oorzaak moet bestaan voor het geluid en de moeilijkheid om te ademen, want soms ademt de patiënt normaal. Dit bewijst mij dat op dat moment de longen hun normale functie verzekeren. Ik onderzocht de connectie van de ribben met de wervelkolom zoals een mecanicien dat zou doen: en in veel gevallen, aan de rechter kant, ter hoogte van de 5e, 6e, 7e en 8e rib zeker, of bij alle ribben, stonden ze verkeerd: naar onder of boven t.o.v. de processus transversus. Evenzo, in dit deel van de wervelkolom en op andere plaatsen hoger en lager waren de spieren in een abnormale staat. Verschillende astma casussen vertoonden nierproblemen, met anomalieën van de dorsale wervelkolom in deze regio. Verbetering en genezing werd bekomen na correctie van deze abnormale condities en het terugkeren naar de natuurlijke posities. Wanneer, tengevolge van enkele rukken, van een zware inspanning, een sterke tensie of een verstuiking, de ribben zich opnieuw naar boven of onder verplaatsten (meestal naar boven) kwam de het piepen en de moeilijke ademhaling weer terug zoals ervoor.
BEHANDELING:
soms behandel ik deze patiënten rechtstaand in een deurkader, en soms op een tafel. De rug is gesteund tegen de deurstijl en ik laat de beide schouderbladen er stevig tegen gedrukt. Met mijn rechter hand grijp ik de rechter arm van de patiënt, vervolgens plaats ik de linker hand onder de achterkant van de okselholte met mijn vingers langs de wervelkolom, op 5cm boven de onderboord van de scapula. Op die manier vinden mijn vingers het contact met de foutief staande ribben, t.h.v. hun articulatie met de processi transversi van de wervels. Vervolgens hef ik met energie de arm terwijl mijn rechter schouder tegen het sternum van de patiënt drukt, terwijl de arm heffend naar rechts omhoog en parallel met de wervelkolom en het hoofd. Terwijl de patiënt zich in deze positie bevindt lanceer ik de arm naar achter en ik hou hem stevig omhoog totdat ik in staat ben om de rib terug op zijn plaats te zetten: naar boven of onder. Vervolgens trek ik de arm met veel energie naar het hoofd of erachter en ik breng ze terug zijwaarts terwijl ik stevig met mijn vingers tegen de foutief staande rib druk tot deze haar correcte positie terugvindt. Tenslotte grijp ik de elleboog en geef ik een stevige druk teneinde de spieren en ligamenten die de rib zouden kunnen vasthouden in de blokkade te ontspannen. Dit gedaan zijnde draai ik de patiënt met de buik tegen de deurkader en met mijn duimen te beginnen vanaf de achtste rib, druk ik op alle ribben, zelfs op de eerste, naar omhoog of naar omlaag, zodat ik zeker ben dat elk gewricht perfect juist staat. Eénmaal zeker dat dit werk perfect gedaan is, laat de patiënt dan voor minstens één week [114] gerust, tenzij er geen enkele verbetering is op gebied van de astma klacht, iets wat zich nooit heeft voorgedaan in mijn osteopatische praktijk met deze techniek. Ik heb nooit een geval gezien zonder verbetering, en meestal was het bijna onmiddellijk beter. In één of twee gevallen moest ik de persoon de volgende dag terug behandelen waarbij ik zag dat ik de rib niet in zijn normale articulatie had teruggebracht. Indien u deze methode strikt heeft toegepast en goed hebt gewerkt op de dorsale wervelkolom en de ribben, en indien de ademhaling terug normaliseert, laat uw patiënt dan gerust gedurende een week en geef aan deze gebieden de kans om de spinale en intercostale irritatie te overwinnen. Ik wil insisteren op dit punt: indien u elke dag hardnekkig op uw astmapatiënt werkt, dan zal uw therapie zeker stranden. Eén of twee dagen na de behandeling hebben enkele patiënten me gerapporteerd dat ze op twaalf uur tijd een halve liter visceus slijm hebben opgehoest. Dit is het bewijs dat de longen gestart zijn met zich terug te openen. Hou uw patiënt gedurende twee of drie maanden in de gaten, en indien de astma terugkeert, moet u weten dat één van de ribben opnieuw gezakt is of dat één van de condities om deze ziekte te krijgen is teruggekeerd. Gedurende de laatste dertig jaar, heb ik veel astmagevallen behandeld zonder falen, uitgezonderd één of twee gevallen die aangetast waren met een gevorderde vorm van tuberculose. Voor wie zich bezighoudt met voeding: ik heb geen enkele raad te geven dan enkel de mensen te laten eten wat ze willen maar dan wel gezond en voedend. Ik heb een aantal mensen behandeld die zonder resultaat door artsen naar de bergen werden gestuurd, anderen die datura moesten roken, en anderen die werden gedrogeerd door verschillende medicamenten alvorens ze werden opgegeven zonder hoop. Ik heb ze met deze methode behandeld en ze zijn momenteel verlost van hun astma. Ik heb dan ook mensen van alle verschillende leeftijden en geslachten behandeld, zowel in het acute als chronische stadium. Ik sta er op dat het niet noodzakelijk is om u te limiteren tot één methode maar wel om u te verzekeren dat de gesubluxeerde ribben terug op hun correcte plaats gezet worden.

Commentaren

Allereerst, Still zegt dat astma afkomstig is van de ribben nl. van de " 5e; 6e, 7e en zelfs 8e " en dat neurofysiologisch gezien we wartaal spreken. Inderdaad: vanuit deze niveaus vertrekken afferente en efferente vezels die in géén enkel geval richting longen gaan ! De etages van T6 tot T12 zorgen voor de sympathische innervatie van het diafragma. Maar drie niveaus van de zeven losmaken is niet significant. En in ieder geval is astma geen probleem van het diafragma, maar van de bronchiën !
De sympathische innervatie van de longen heeft geen andere oorsprong dan de etages T1, T2, T3, en T4. Kijk hiervoor naar de anatomische schema's van de sympathische innervatie, ook te vinden op onze website: document in PDF formaat

Wanneer hij schrijft: "beginnend vanaf de 8e rib, druk ik alle ribben op zijn plaats, zelfs de 1e" lijkt het mij dat hij niet enkel werkt van de 5e tot de 8e zoals hij zeer duidelijk beschrijft, maar van 1e tot de 8e rib, zoals hij laat horen, als ik zijn discours goed begrijp.

Hij schrijft: "De laatste 30 jaar heb ik talloze astmagevallen behandeld zonder een enkele faling".

Wel, vermits ik niet in twijfel trek van wat hij beweert, stel ik "de vraag die zijn stelling doodt": waarom hebben al zijn leerlingen, vervolgens hun adepten sinds 150 jaar, nooit deze technieken toegepast zoals door hem beschreven (deurlijst) om astma patiënten met zovéél succes te behandelen zoals hij dit deed ?

Ik geef geen enkele commentaar als antwoord op deze PRIMORDIALE vraag en laat het aan de lezer over om zijn conclusies te trekken :o))

Wat er ook van zij, de behandeling van astma wordt in geen enkele osteopathie cursus gedoceerd - vanwaar uit deze discipline in november 2006 een vreselijke fout is gebeurt ten overstaan van de ouders die hun kind lieten manipuleren bij een osteopaat die van onze methode had horen spreken maar ze nooit geleerd had, met als resultaat een hospitalisatie en intensieve zorgen gedurende 6 dagen om het kind te redden van een bijna fatale inspiratoire dyspné. Dit tengevolge van zijn manipulaties !
Mijn technieken kwalificeren als "osteopatisch", is voor verwarring zorgen in de geest van het publiek dat denkt dat het volstaat om naar de eerste de beste osteopaat te stappen om te profiteren van mijn technieken, met de resultaten die ik uzelf laat verbeelden… Dit is al talloze keren voorgevallen, zelfs op het forum moet ik dikwijls in dispuut gaan omdat een patiënt zijn astma ziet verergeren; soms gaan zelfs mensen op andere forums verklaren dat mijn methode één kwakzalverij is nadat zij een osteopaat gezien hebben die pretendeert van mijn technieken toe te kunnen passen zonder ze ooit geleerd te hebben !