Asthme methode Gesret : Vaktermen

Thoraxsubluxatie = gedeeltelijke verplaatsing (lichte verplaatsing van een gewrichtsgedeelte uit zijn natuurlijke positie)

chondrocostaal (4) = aan de voorkant van de thorax en in het centrum bevindt zich het borstbeen (sternum)(2) Vertrekkend van het sternum, en dit aan elke kant, vindt men het ribkraakbeen (3) die de ribben toelaat van te bewegen. Dit kraakbeen dient als intermedium tussen het sternum en de rib. Hierdoor kunnen wij de gewrichten benoemen recht tegenover de ribben.

chondrosternaal (6) = gewricht tussen het kraakbeen (3) en het sternum (2)

hemithorax = linker of rechter helft van de borstkas.

amplitude = bewegingsgrootte van de thorax tussen inademen en uitademen. 

manubrio-sternale (5) = bovenaan het sternum bevindt zich een bot: het manubrium (1) genoemd. Dit woord benoemt het gewricht tussen sternum en manubrium.

Rood punt = punt dat moet gemasseerd worden om de astma crisis te doen stoppen (moeilijkheden met uitademen).