Jacques R. Gesret : stijging van het aanral asthma gevallen

Alle specialisten en alle statistieken vermelden een stijging van het aantal astma gevallen 

Natuurljk wijzen de meesten met de vinger naar de milieuvervuiling. Hoewel, studies die in de U.S.A. zijn gemaakt, tonen aan dat, ondanks de belangrijke vermindering van pollutie in sommige steden, het aantal astma gevallen blijft stijgen, en vooral de arme klasse affecteert (New England Journal of Medicine van 8 December 1994 ). De resultaten van deze studies zijn belangrijk. Ze tonen aan dat vevuiling, al is ze in staat om een aanval effectief uit te lokken en te verergeren, NIET de oorzaak is van astma. Armoede lijkt meer een indirecte oorzaak te zijn.

SPORTSCHOENEN 

Wat ik voorstel zal veel mensen verrassen: 

 • het verhogen van het aantal astma gevallen bij kinderen is deels te wijten aan het te frequent dragen van sportschoenen.
  Ik heb gedemonstreerd dat elke astmaticus die ik onderzocht, een uit balans staand bekken vertoonde door de aanwezigheid van een kort been, wat de persoon in een scoliotische houding plaatst (zijwaartse S-vormige kromming van de wervelzuil).
 • Deze scoliotische positie veroorzaakt een rotatie van het bovenste gedeelte van de thorax.
  Deze rotatie werd gefixeerd en lokte sub-dislocaties uit van de eerste drie ribben. Deze sub-disclocaties (zeer kleine verplaatsingen) zenden foutieve informatie naar de zenuwknopen van de longen, wat resulteert in een defensieve reactie van broncho-constrictie en permanente inflammatie.

Sportschoenen worden gemaakt in de armste landen (vooral in Azië), waar het product wordt gemaakt van goedkoop, laag-kwaliteitsmateriaal, meestal door kinderen die werken aan een zeer laag loon. 
De kwaliteit van dit massaproduct is niet te vergelijken met de kwaliteit van originele schoenen die gemaakt worden voor bekende topsporters die miljoenen verdienen aan het promoten van goedkope imitaties. 

Variaties in zooldiktes

Deze schoenen vertonen, naast andere defecten, variaties in zooldiktes, soms van meer dan 5mm, tussen de linker en de rechter kant. De soepelheid van "steun" van deze schoenen, voorkomt dat de drager ervan gewaar wordt dat zijn balans niet meer correct is (door het ontbreken van normale proprioceptieve informatie = informatie die naar de hersenen wordt gestuurd ter informatie van steun en evenwicht). Hoe het ook zij, als gevolg van deze instabiliteit, zal de drager ervan steeds steunen op hetzelfde been in een ontspannen houding.

Een verschil van 5mm is veel, wetende dat het resulterend afhellen van het bekken 10 mm zal bedragen (het dubbele van het dikteverschil) !!

Dit wil zeggen dat zelfs een verschil van 2mm (bijna steeds het minimum dat werd vastgesteld) een bekken inclinatie zal veroorzaken van 4mm. Is het eerlijk om een kind in zulk een situatie te plaatsen? Het plaatst hem/haar in een scoliotische houding - met de gekende gevolgen...

Als de voeten gedwongen worden van te rusten op een (te) zachte ondergrond, (schuim, luchtkussens, silicone, enz...) dan kan de mediale voetboog zich niet goed ontwikkelen. Deze boog is de veer van de voet en, om van goede kwaliteit te zijn, moet het duidelijke informatie krijgen, zeker géén te zacht contact met de grond !!!
Het dragen van sportschoenen als dominant schoeisel op een jonge leeftijd, belemmert niet enkel de ontwikkeling van de voetboog, maar het favoriseert ook hyperlaxiteit van de enkel met hyperpronatie van de voet.
Voorbeelden

Go  Go
11 years, carried always that of sport slippers !
Damages are irreversible and he has already been operated of the knees left !!!!
I won't make no one else commentary.

 

[chausson]
It doesn't much matter mark... they are all of such a poor quality!
Fabricated contrary to common sense, they all have difference of thickness
of the sole, from a foot to the other one.
Scoliotique attitud guaranteed!

 

Negatieve gevolgen

deze situatie zal ook resulteren in veel andere negatieve gevolgen, buiten astma, die het hele lichaam zullen aantasten tijdens de groeiperiode, zoals:

 • genu-recurvatum stand van het korte been (overstrekking), genu varus van de beide knieën (X-knieën) 
 • inzakking van de rug
 • scoliosis
 • ischialgieën
 • rugpijn
 • mycose 
 • overdadig zweten

Advertenties die bekende sportfiguren gebruiken, hebben een enorme invloed op wat kinderen kiezen om te dragen, en hoe zij bekeken worden door hun vriendjes.
Waarom dan zijn armere mensen meer betrokken bij het stijgend astmapercentage?
Omdat deze armere mensen méér zulke sportschoenen dragen.
Véél van deze schoenen zijn relatief goedkoop, en hoe ouder de mensen zijn, hoe meer trendy zij denken er uit te zien.
Het is eigenlijk schokkend te weten dat een nieuwe vorm van kinderslavernij voorkomt in de armste landen om enorme winsten te maken voor grote bedrijven en sommige vips.
Mr. Jordan lijkt totaal onbezorgd over het feit dat hij profiteert van deze vorm van "slavernij" - hij schijnt zelfs te vergeten dat zijn voorouders hebben gestreden om te ontsnappen van deze vorm van onrecht! Tijdens de games in Atlanta, liet een journalist hem een document zien van een fabriek met 10 tot 12 jaar oude kinderen die werkten aan de productielijn. Toen hij gevraagd werd of het hem stoorde van te zien hoe deze kinderen werden uitgebuit om vele uren te werken aan de schoenen die hij aanprees, keek hij opzij en antwoordde: " Ik praat enkel over basketball." (Frans TV nieuws)

ZWARE BOEKENTASSEN

 

Volgens mijn mening is het dragen van zware boekentassen de tweede reden voor het stijgen van het aantal astma gevallen bij kinderen.

Hier is geen lange uitleg nodig om iedereen ervan te overtuigen dat een 11-jarig kind die een boekentas van 10 - 13 kg op zijn rug draagt, vroeg of laat rugproblemen zal krijgen ter hoogte van de steunpunten van de schouderbanden. En dit resulteert direkt in het bilateraal subluxeren van de eerste rib, of unilateraal subluxeren indien de schouderriem enkel op één schouder rust. Indien daarbij het kind nog sportschoenen draagt met verschillende zooldiktes (steeds het geval!), dan steunt hij/zij op een vals kort been, en draagt een rugtas op de schouder aan dezelfde kant (is steeds het geval). Schat de gevolgen maar in! 

DE BEWIJSLAST IS AAN HET STIJGEN

Dokter Jean-Marie Testelin, Orthopedisch chirurg, Lid van het SOFCOT, publiceerde artikels over zijn bevindingen (book of surgery N69-1/1989 en Science & Sport, 2 1987.249-260) betreffende de relatie tussen het constant gebruik van sportschoenen en de frekwentie van ligament scheuren, opgelopen tijdens niet-sportieve activiteiten. 
Dokter Monique VIGI publiceerde in "Le Figaro" (Juli 86) een artikel over het werk Dokter Testelin "Na het sporten, vergeet de tennis schoenen."

[Picture]

Persoonljk heb ik bij verschillende dagbladen en magazines, van allerlei oorsprong, gevraagd om een artikel te mogen publiceren over dit onderwerp, maar als "niet dokter" zijnde, ontving ik enkel een antwoord van Minute (een satirische krant).

[Picture]

CONCLUSIE

Gezondheidswerkers moeten zich bewust zijn van deze feiten, en het is daarmee hun plicht om ouders te informeren, om alzo te voorkomen dat er onomkeerbare schade wordt aangericht aan hun kinderen.
Practici moeten ook het limitatief gebruik van sportschoenen aanbevelen.

Ouders moet gevraagd worden om het dragen van zware boekentassen te verbieden.