Jacques R. Gesret : Acupunctuur, de energieën

De foci van energie

Eens leegheid en volheid worden vernoemd, denkt men aan "energie". Deze notitie van energie moet gedefinieerd worden. Laat ons eens kijken wat de traditie vertelt wanneer men het heeft over de drie foci (van energie).  
De rol van de hoofd focus is de assimilatie van de luchtenergie, geabsorbeerd ter hoogte van het long niveau: 

 • Via de neusgaten wint het organisme energie vanuit de lucht (Neï-Ting: Linn-Tchrou, chap. 56)
 • De long dirigeert alle energie van het lichaam, het correspondeert met de energie van de lucht.(Neï-Ting: Linn-Tchrou, chap. 60)

De rol van de middenste focus dient om energie uit de voeding te "extraheren en te assimileren naar de organen die vervat zijn in deze focus." Het refereert niet naar de de afval die geëlimineerd wordt" (Neï-Ting: Linn-Tchrou, chap. 18)
De energieën van de lucht en het voedsel worden gemixed om essentiële energie te schenken, of Tsong energie.
Tsong gaf deze titel van de voorvaderen aan de vertaling van het beeldschrift waarbij de creatie van die energie niets had te zien met een erfenis van de voorouders.

 • Leven wordt gecreëerd door de reunie van energie van de aarde met de energie van de lucht. Leven voorziet in de noodwendigheden van deze combinatie. Deze noodwendigheden zijn samengesteld uit twee elementen: één die afkomstig is van de cosmos (lucht) terwijl de ander afkomstig is van de voeding (aarde) (Neï-Ting: Linn-Tchrou, chap. 8)
 • "De energie komt van de maag, vandaaruit gaande naar de long om de vijf oganen en de zes ingewanden te voeden"....."Het bloed en de energie zijn van dezelfde bron, enkel de namen die hen zijn toegekend variëren. (Neï-Ting: Linn-Tchrou, chap. 18)

Vergeet niet dat

Het bloed en de energie dezelfde bron hebben.
Enkel de namen die hen zijn toegekend zijn variabel !

De vorming van essentiële energie ontspringt op het niveau van de dunne darmen.

De dunne darmen ontvangen de voedingsbestanddelen, dewelke geleid worden naar de twaalf meridianen.(Neï-Ting: Linn-Tchrou, chap. 40)

 • Daarom, een juiste beschrijving van de energie die in de meridianen circuleert om de organen te voeden wordt hieronder gedefinieerd:
  De term energie is oordeelkundig gekozen, omdat het de idee van mix van brandstof en zuurstof structuur mee insluit, dewelke noodzakelijk is voor het elementair functioneren van de vitale behoeften.

De energie stromen

Traditie leert ons dat deze energie wordt gezuiverd en versterkt door de originele Yuen-Tchi energie dewelke afkomstig is van de middelste focus. 
Aldus zijn er twee energie stromen

 • Vanuit het interne naar het externe, is er de voorouderlijke Yuen-Tchi energie, vanuit het externe naar het interne, afkomstig uit de omgeving, is er de essentiële energie gevormd door de energie vanuit de lucht en de voeding. (A. Faubert)
 • Het mengen van deze drie energieën circuleert in het centrale Tchong Mo vat. Het is afkomstig vanuit de bekkenholte, daalt en mondt uit in het perineum. Eén afdeling stijgt naar het interne van de wervelkolom, het bovenste gedeelte splitst in twee delen en verloopt samen met de niermeridianen van 11 R tot 21 R, vervolgens passeren zij de beide kanten van het abdomen tot het de keel bereikt, omrandt de lippen en distribueert naar de Yong energie meridiaan en bijkomend naar de Wei energie meridianen.
 • De voorouderlijke Tchong Mo energie circuleert samenlopend met Yong en Wei energieën. De materiële energieën worden vertegenwoordigd door het bloed, de immateriële energieën zijn vertegenwoordigd door de energie. De Thong Mo meridianen beginnen ter hoogte van de genitaliën, stijgen naar het buitenste van het lichaam,en verspreiden ter hoogte van de borst. Het circuleert ook in de meridianen, verloopt in de bloedvaten, het gevecht wat wordt gezien rond het centrum. (Neï-Ting: Linn-Tchrou, chap. 62)
 • De Tchong-Mo meridiaan transporteert de mengeling van energieën (essentiële en originele), dewelke zijn: hitte en voeding (A. Faubert)
  Indien de energie en het bloed van de Tchong-Mo meridiaan bevrijd zijn, dan is de lichaamstemperatuur gereguleerd (Neï-Ting: Linn-Tchrou, chap. 65),

Dit benadrukt de rol van het temperatuur regulerend systeem van het lichaam

 • Nadat de organen zijn gevoed, zal de Tchong-Mo energie het surplus van zijn energie in de longen verspreiden en is daardoor bevrijd onder de vorm van Yong energie (voedzaam) en Wei energie (defensief). (A. Faubert)

In dat geval, deze vitale essentiële energie is niet zo mysterieus, en vraag ik mijzelf af waarom veel acupuncturisten voortdoen met het insluiten van esoterisme waarover de traditie zo'n heldere definities heeft.
De traditionele teksten gerelateerd aan de originele energie verkregen van de middelste focus zijn niet zo precies; Volgens verschillende auteurs, is het de "hitte" of "genetische kennis" waarmee we bezig zijn.

Misschien is het een kwestie van circulerende hormonen (testosteron, progesteron), als men rekening houdt met het feit dat de Tchong Mo meridiaan start aan de genitaliën. Wij weten dat energie transformeert in arbeid en warmte.
Elk orgaan, elke viscera en elke spier produceert de energie die het consumeert tijdens zijn werk, alsook bijkomende warmte.
Deze warmte is gedeeltelijk voorbehouden voor vitale noden, en de surplus is geëvacueerd naar de buitenwereld via de huid en de longen, dit alles gemanaged door het temperatuur-regulerend systeem. 

Metabolisme van energie

Levend materiaal is een thermodynamisch labiel systeem, wat niet kan onderhouden worden zonder continu energie transport. Het gaat om verschillende operaties, bewegingen, chemische syntheses, materiaaltransport tegen de krachten van de concentratieverschillen, alle activiteiten die niet kunnen plaatsvinden zonder het uitbesteden van energie. 
Deze energie is in alle geval nodig voor warmbloedige dieren om de lichaamstemperatuur te handhaven. Het wordt geproduceerd door degradatie van voeding, dewelke hoofdzakelijk bestaat uit de oxidatie van organisch materiaal wat leidt tot de productie van C02 en water. De complete oxidatie van één glucose molecule produceert ongeveer 686 kcal vrije energie. 
De fysiologisch minder actieve weefsels hebben meestal een zwakkere metabole activiteit. Dit is het geval bij inactieve klieren en spieren, alsook voor de ondersteunende structuren (bindweefsel, botten) of deze die een stock opbouwen van metabool inert materiaal zoals bv. vetweefsels.
De eerste fase van voedselgebruik, nodig om energie te voorzien voor eender welke oorzaak, bestaat uit hydrolytische deling van macromoleculen tot kleinere deeltjes, een proces wat meestal vertering wordt genoemd. Vanuit het oogpunt van de bioloog bekeken, is het een oplossen van voedsel, een voorbereidende en noodzakelijke conditie voor hun opname in de darmen.
Processen die vergelijkbaar zijn met de interne digestie vinden plaats in de meeste weefsels eens de reservematerialen gemobiliseerd worden als energiebron. De producten die gevormd worden in de digestieve tractus gedurende vertering, bereiken de verschillende weefsels, gebruik makend van de bloedsomloop.