De methode Gesret : asthma, klinische waaenemingen

Wat is het mechanisme van huidziekten ?

Het zijn enkel normale verdedigingsreacties van het lichaam als antwoord op schadelijke endogene informatie, foutief geprojecteerd naar metamere gebieden.

Wat is het mechanisme van viscerale pathologieën ?

Deze is praktisch gelijk, maar de projectie van foutieve informatie wordt nu naar het inwendig orgaan gestuurd.

Wat is er gemeenschappelijk tussen de immuunpathologieën ?

Een aanval van het eerste thoracale segment (gefixeerd in rotatie en inclinatie, detecteerbaar via palpatie ter hoogte van de eerste rib, steeds pijnljk aan één kant) met een effect op het ganglion stellare. Deze situatie is present in alle gevallen waarbij het immuunsysteem betrokken is.

Wat is er aanwezig in de vormen van astma ?

Als supplement bij het eerste thoracale segment vinden wij

  • een chondro-costale subluxatie van de tweede rib, in astma bij inspanning;
  • een chondro-costale subluxatie van de derde rib in astmatiforme brochitis (deze subluxatie indien niet gecombineerd met een aanval van het eerste thoracale segment, veroorzaakt enkel een chronische bronchitis).

Wat is er gemeenschappelijk bij alle astma vormen ? (zie onderstaande foto's)

  • Alle astmatiekers hebben een instabiel bekken door een kort been (echt of vals). 
  • Eén van beide hemithorax is in een posterieure richting gefixeerd, steeds aan dezelfde zijde van het verkorte been. 
  • Deze hemithorax vertoont een vergelijkbaar déficit van amplitude, vergeleken met de andere kant. Zij vertonen allemaal chondro-costale subluxaties die makkelijk te detecteren zijn via palpatie.
  • Indien dit persisterend wordt uitgeoefend op de tweede of derde rib, en indien patiënt diep inademt, dan zal de astma aanval starten binnen enkele seconden.

Deze aanvallen van de eerste drie thoracale segmenten verklaren op voorhand de positie van blokkage van de schouders die wordt ingenomen door astmatici, alsook hun onbewust of verworven abdominale ademhaling. Hiermee vermijden zij van alzo de hogere ribben te mobiliseren en daardoor konsekwent de start van een crisis te vermijden.

Photo of an asthmatic child taken before all correction.

These shortcomings are constant at all asthmatics. 
The short right leg, the posteriority of the thorax on the right, are systematic in cases of allergies, asthma and eczema.

Whereas the short left leg, the posteriority of the thorax on the left, are systematic in cases of psoriases and diabetes.

© 1998 asthme-reality.
All rights reserved

Photo of an asthmatic child taken after the first sitting.

This photo can happen of all commentary !

© 1998 asthme-reality.
All rights reserved

Op deze twee foto's kan men perfect de verschillen zien in de voorkant van de thorax voor en na de behandeling. Al de volle lijnen corresponderen met verticaal en horizontaal, de gestreepte lijnen zijn buiten de standaard normen. Dit is constant in meer dan 90% van de gevallen.

Het punt om de astma aanval te stoppen

  • is steeds gelocaliseerd aan de tegengestelde kant van de chondro-costale subluxaties, tussen de ribben, aan de kant van de perforerende tak van de intercostale zenuw 
  • In feite is het een kleine reflex lipodystrofie, detecteerbaar door aanraking en pijnljke druk;
  • een trage massage van dit punt (pijnlijk) in intercostale richting tijdens diepe ademhaling, stopt de astma aanval en zijn symptomen binnen enkele seconden (iedereen kan dit controleren).
  • Zelfs wanneer de astmaticus géén crisis doormaakt, maar een licht ademprobleem ervaart, kan massage van dit punt een betere inademing en een grotere vitale capaciteit bezorgen.