Asthma methode Gesret : plan voor een gespecialiseerd cantrum

[centre]

Modello del progetto, integrato in un paesaggio

Model van het project, geïntegreerd in een landschap
Dit project is gesteund op de creatie van een externe hulp structuur.
Het gebouw, met een totale oppervlakte van 2 000 m2, in twee verdiepingen, zou bevatten:

  • op het gelijkvloers van het centraal gedeelte, administratieve structuren voor ontvangst, management, conferentie ruimten, ... 
  • op het hoogste niveau, consultatie ruimten voor 7 artsen-specialisten (pneumologische studies van allergieën, dermatologie); een infermerie, een reanimatie cabinet.
  • op het hoogste niveau van de 4 torens, cabinetten voor manipulatieve geneeskunde, podologie, ademhalingsrehabilitatie.
  • het laagste niveau van de 4 torens, moet een laboratorium bevatten voor analyses, een ander voor de technische diensten (boiler, algemene werking, ..), een ander een cafetaria voor de staff, en ten slotte, vestiaires, douches en rustkamers voor de staff.

Deze structuur kan beantwoorden aan de vraag van 12.000 patiënten met een staff van ongeveer 120 man (medish en administratief).
De behandeling zou 15 dagen duren, waarin het volgende gedaan wordt: eerste consultatie, staalname en analyse in geval van surinfecties (antibiotica resistente bacteriën, Candida albicans), opvolgen van deze surinfecties, manipulatieve therapie, podologische orthesen (indien nodig), controle van de follow-up, de laatste consultatie en overdracht van het dossier aan de patiënt voor de huisarts.
De studie van de verschillende investeringen van dit project komt op een kostprijs van ongeveer 300 miljoen BEF. 
De uitvoerbarheid van de studie is languit positief voor een verblijfskost van 72.000,- BEF (lager dan dat van thalassotherapie) met een bezettingsgraad van 50% van de totale capaciteit. De totaliteit van de behandeling wordt uitgevoerd door medici en kan via verzekeringen terugbetaald worden (sociale zekerheid, verzekeringsinstanties, ...)
De creatie van deze structuur vereist een omgeving die toelaat van op jaarbasis 12.000 mensen plus begeleiding te ontvangen: hotels, studios, lodging, kampeerplaatsen, restauratie, accomodatie voor kinderen... 
Deze structuur zou op verschillende plaatsen in verschillende landen kunnen gebouwd worden. Het is zodanig opgezet dat het humaan blijft door zijn afmetingen, en dat het dicht bij een mediumgrote stad kan geïntegreerd worden.

Het is een ambitieus project, maar het moet voldoen aan de behaalde rsultaten!

Mijn werk is ernstig, handelend over de theorieën van de psychoneuroimmunologie omdat het de neurofysiologische verklaring van de keuze van target orgaan verklaart in een huid- of viscerale pathologie, alsook over de mogelijkheden om dit binnen enkele weken te genezen, zonder iets anders dan een specifieke manuele therapie. 
Ik ben bereid om te reizen (eender waar naartoe), indien de vraag er is, om mijn werk voor een wetenschappelijke commissie te presenteren en om de verkregen resultaten te demonstreren op een groep astmapatiënten (en liefst nog de meest erge gevallen omdat de effecten dan nog beter te zien zijn).
Ik heb een goede 'machine", al wat ik nodig heb is een goede "carrosserie" te vinden om er een krachtig en efficiënt apparaat van te maken. 
Ik heb maar weinig hoop om dit project in Frankrijk van de grond te krijgen, rekening houdend met de logge administratie en de algemene verdachtmaking tegenover alles wat nieuw en anders is. Mijn gedachten zijn eenvoudig realistisch, men moet enkel maar zien naar de stappen die ik sinds 1895 ondenomen heb, enkel maar om mjn werk voor een wetenschappelijke commissie te kunnen demonstreren om te begrijpen dat er nooit iets zal veranderen in dit systeem als niemand zijn verantwoordelijkheid wil opnemen.
Mijn werk daagt teveel principes en reputaties uit! 

Een laatste rechtzetting:

Mijn ambitie is niet om mij dit centrum toe te eigenen noch om het te managen, omdat dat niet overeenkomt met mijn capaciteiten; er bestaan méér gekwalificeerde mensen om dit te doen. Ik wil enkel maar één participatie: training van de practici en de kans hebben om mijn research verder te zetten met een team vna specialisten en het delen en vergelijken van onze resultaten.